Oppvekstportalen vil være stengt.


Fra mandag 25.november stenger oppvekstportalen for barnehage og SFO. Skal du si opp eller endre plasstype før den nye portalen er klar, må du kontakte din barnehage eller SFO. Vil du søke om plass, må du vente til den nye portalen er på plass. Vi beklager ulempen dette kan medføre for dere.

Fra 1. januar 2020 blir Eidsberg kommune en del av Indre Østfold kommune og det blir en ny felles oppvekstportal med felles søknadsskjema. Før søknadsskjemaet kan åpnes for publikum, må kommunestyret behandle og vedta nye vedtekter. Rundt årsskiftet 2020 vil ny nettside lanseres.

Alle som står på venteliste vil få en mail rundt årsskiftet, med beskjed om å søke plass på nytt. Den gamle søknaden er ikke lenger gyldig, fordi den bygger på de gamle vedtektene.

Har du spørsmål, ta kontakt med barnehagen og SFO der barnet ditt har plass, eller kontakt servicetorget i Askim tlf. 69 68 10 00 som kan sette deg i kontakt med en saksbehandler.